Adrian Saunders, nieuwe president Caribisch Gerechtshof

11 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 juli 2018- Mr. Justice Adrian Saunders geeft nu leiding aan het Caribisch Gerechtshof. De CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders die bij elkaar waren in Jamaica, zijn getuige geweest van de eed aflegging De nieuwbakken president van the Caribbean Court of Justice (CCJ) is de derde rechter van dit instituut sinds de oprichting. Saunders heeft de functie overgenomen van Dennis Byron.

De ceremonie rond de overdracht heeft plaatsgevonden als onderdeel van de activiteiten vóór de 39e Reguliere Vergadering van de Conferentie van Regeringshoofden van de Carïbische Gemeenschap (CARICOM) in het Montego Bay Convention Center in Jamaica.

Het Caribisch Hof van Justitie (CCJ) is een belangrijk onderdeel van alle inspanningen die worden gepleegd om de banden tussen de Caribische landen onderling te verstevigen door
het verdiepen en versterken van de samensmelting van markten en economieën. De grondslag ligt in het verdrag van Chaguaramas. Het gerechtshof is de uiteindelijke autoriteit voor geschillen over de interpretatie en toepassing van het herziene Verdrag. Het hof is gevestigd in Trinidad en Tobago.

-Nationaal Informatie Instituut-