Akkoord bereikt voor tot stand brengen Academische Opleiding van Leraren

30 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 juli 2018- Minister Lilian Ferriër van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), de directie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en het Management Team zijn akkoord gegaan om een proces op gang te brengen met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het tot stand brengen van een Academische Opleiding van Leraren. Dit in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Instituut voor de Opleiding van Leraren.

Tijdens een vergadering op 20 juli, is bevestigd dat aan het regeringsbesluit zoals vervat in SB no. 89 van 9 oktober 2017, gezamenlijk richting wordt gegeven naar operationalisering van de uitvoering. De samenwerking van het IOL en Adekus start per heden onder begeleiding en toezicht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met de uitvoering van een aantal voorgestelde maatregelen.

De inschrijving van nieuwe studenten vindt plaats op het IOL. Die studenten zullen een basisprogramma moeten volgen voordat zij van start gaan met de Academische Leraren Opleiding. In de commissies die worden ingesteld voor de uitvoering van deze samenwerking, zullen zowel afgevaardigden van Adekus als van IOL betrokken zijn.

-ministerie van Onderwijs-