‘Blok treft het Surinaams volk in de kern van haar zijn’

24 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 23 juli 2018- De minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Stef Blok, geeft in een schrijven aan de Surinaamse Regering aan, dat zijn uitspraak als zou Suriname een ‘failed state’ zijn, een ongelukkige keuze is van woorden. Hij erkent dat deze woorden als aanstootgevend kunnen over komen en verontschuldigt zich daarom.

De Surinaamse Regering neemt geen genoegen met dit pover excuus, aangezien dat geen solaas biedt voor de onjuistheden die de bewindsman heeft gezegd. Minister Blok treft met zijn uitspraken het Surinaams volk in de kern van haar zijn, notabene: 1. De gewraakte onjuiste uitspraken zijn niet teruggenomen en 2. De excuses aan het volk van Suriname is eminent.

Minister Pollack – Beighle zegt dat de Regering een volledige voldoening zal hebben als de woorden in totaliteit als onjuist worden bestempeld. Volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken gaat het in wezen niet om de uitspraken alleen, maar meer nog om de onjuistheid van zaken die wij als land als fundamenteel zien. “Wij hebben een etnische diversiteit, wij hebben een gezamenlijke uiting van culturen, dat is wie we zijn”, zegt minister Pollack – Beighle. Ze benadrukt dat Suriname geenszins genoemd kan worden in de rij van Failed states, aangezien er zowel een functionerende democratische beleving is alsook functionerende instituten. Er is eveneens geen sprake van verstoorde rechtsorde in het land. De Nederlandse bewindsman treft met zijn uitspraak niet alleen de regering maar zeker ook het Surinaams volk.

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname is er een ferm protest geweest op de uitlatingen van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. In de vorm van een nota is het misnoegen en het onbehagen over de woorden geuit door minister Blok kenbaar gemaakt.

Naar aanleiding van het protest is er op vrijdag 20 juli, een gesprek geweest tussen de tijdelijk zaakgelastigde van Suriname in Nederland, Ebu Jones, en de directeur westelijk halfrond, Marcel Vink. De Surinaamse regering zal een gepaste reactie verzenden op de ontvangen brief van de minister van buitenlandse zaken.

-ministerie van Buitenlandse Zaken-