Boy Scouts van Suriname 94 jaar

31 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 juli 2018- De Boy Scouts van Suriname bestaat 94 jaar. Dit heugelijk feit hebben de padvinders zondag niet ongemerkt voorbij laten gaan. De feestelijkheden zijn zaterdag begonnen met een wandelloop in de omgeving van het Hoofd Kwartier van de organisatie.

Scouts, scholieren, ouders en vrienden van de organisatie hebben meegedaan aan deze 5 kilometer loop. Ook hebben de scouts middels een “sing song” hun zang en vertel talenten getoond. Zang is een wezenlijk onderdeel in het padvindersspel. Niet alleen actieve scouts hebben zich hiervoor gemeld maar ook enkelen waren na lange tijd aanwezig en hebben flink wat oude herinneringen opgehaald.

Op de jaardag zelf, zondag, is er een dankdienst gehouden onder leiding van Dominee Guno Zinhagel. In deze dienst die in het Hoofd Kwartier aan de Eddy Brumastraat gehouden is, heeft de voorganger onder andere stilgestaan bij het werk van de organisatie in relatie tot de schepper. Hoofd Kwartier Commissaris ( HKC ) Romeo Puljhun heeft in zijn felicitatie boodschap namens het bestuur een beroep gedaan op de leden om te werken aan de verdere groei. Hij herinnerde zijn gehoor aan de afspraak die gemaakt is met de wereld organisatie om te werken aan de uitbereiding van het aantal padvinders wereld wijd.

De oprichters van Scouting Suriname hebben 94 jaar geleden het zaad gelegd voor de vorming van jonge Surinamers tot volwaardige burgers. Dokter Jacob Rademaker heeft toen gewerkt aan de oprichting van de padvinders beweging in ons land.

Het Thema samen zijn we sterk heeft de Boy Scouts van Suriname uitgekozen om andermaal aan te geven dat middels samenwerking veel bereikt kan worden.
Volgend jaar is een jubileum jaar en de voorbereidingen daarvoor zullen binnenkort aanvangen.

-Boy Scouts Suriname-