Bureau Genderaangelegenheden verwerkt slotopmerkingen Cedaw

27 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 juli 2018- Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) verwerkt de slotopmerkingen van de commissie voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (Cedaw-Committee), om die uiteindelijk met de samenleving te delen. Het gaat om aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat voornamelijk vrouwen en meisjes gelijke ontwikkelingskansen hebben als mannen en jongens.

“We hebben onlangs een rapportage gedaan bij de Cedaw-commissie en we hebben ten aanzien van het onderwijs gerapporteerd over de knelpunten en de uitdagingen die we hebben op dit gebied. We zien bijvoorbeeld hoge cijfers van meisjes, maar niet zo zeer hoge cijfers bij de afronding. We zien ook dat er nog steeds gekozen wordt voor traditionele studierichtingen, die weer resulteren in de traditionele banen voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen”, zegt Melisa Deel van het BGA. Ook de knelpunten over het onderwijs in het binnenland, toegang voor meisjes uit Inheemse en Marrongebieden, maar vooral ook voor meisjes met een beperking, zijn aangekaart.

Het verband tussen gender, onderwijsmogelijkheden en huiselijk geweld wordt uit verschillende onderzoeken aangetoond. Zo blijkt dat vrouwen betere ontwikkelingskansen hebben, naar gelang hun opleidingsniveau. Het bureau werkt aan bewustwording rondom het thema huiselijk geweld. Hiervoor is Orange Day in het leven geroepen door ‘Unite to End Violence against Women’ (UNWomen).

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken lanceerde de Orange Day Campagne op 24 november 2015. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk de aandacht te vragen voor het vraagstuk huiselijk geweld en daarbij alle niveaus in de samenleving te betrekken en te informeren. De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op basis van dat besluit heeft de UNWomen op 25 november 2013 Orange Day gelanceerd om op elke 25ste van de maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. De kleur oranje is als symbool gekozen voor de strijd tegen geweld en er worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op elke 25ste van elke maand hun omgeving oranje te kleuren.

-ministerie van Binnenlandse Zaken-