Certificering verplicht voor exploitatie recreatieoord

26 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 juli 2018- De lijst van recreatie-oorden en badplaatsen die gecertificeerd worden voor het jaar 2018 zal op 15 augustus worden gepresenteerd aan het publiek. Dinsdag is de controle op naleving van de voorwaarden begonnen. Het streven is om binnen 2 weken alle zaken op orde te stellen voor wat betreft de veiligheid en hygiëne.

Het aantal bezoekers aan de oorden in Para loopt in de tienduizenden per weekend. In de grote vakantie ontwikkelen mensen recreatieoorden of badplaatsen langs de kreken. Er is toestemming nodig van het districtscommissariaat om als recreatieoord te kunnen functioneren. Wie niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt geen toestemming en mag niet operationeel zijn. Alle illegale oorden zullen ook in beeld worden gebracht en ontruimd worden.

Het commissariaat geeft jaarlijks dezelfde richtlijnen voor de exploitatie van de oorden. De bestuursdienst voert samen met de milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de politie en de brandweer controle uit. Bij de controle wordt onder andere gelet op de sanitaire voorziening, brandveiligheid, vuilverwerking, EHBO- voorzieningen en de aanwezigheid van lifeguards.

De aanwezigheid van lifeguards en een bemande EHBO-post is een verplichting op elk oord. In alle kreken en badplaatsen moeten dieptelatten worden aangebracht waarop de diepte duidelijk af te lezen is. De voorwaarden in de vergunning voor openbare vermakelijkheden moeten ook worden nageleefd.

-ministerie van Regionale Ontwikkeling-