Commissie Niertransplantatie Suriname geinstalleerd

24 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 24 juli 2018- Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in aanwezigheid van vice president Michael Ashwin Adhin de Commissie Niertransplantatie Suriname geinstalleerd. Tijdens de installatie maandag op het kabinet van de Vice President, zei minister Elias, alle vertrouwen te hebben in de de deskundigheid van de leden die deel uitmaken van dit belangrijk orgaan. Zij zal moeten helpen om de gestelde doelen en de verwachtingen van de regering, te helpen realiseren. De bewindsman sprak de hoop uit dat spoedig de eerste niertransplantatie in ons land uitgevoerd kan worden.

Vice president Adhin toonde zich content met de bemensing van de commissie die volgens hem veel werk te verzetten heeft. De VP denkt dat de samenleving enthousiast zal zijn om te vernemen dat de commissie zich eveneens zal inzetten op het stuk van de wetgeving. Dit zodat het mogelijk is de transplantatie in ons land uit te voeren. Een ontwikkeling die de bewindsman als zeer historisch bestempelde. Wanneer dergelijke ingrepen mogelijk worden krijgen de patienten de kans om een beter leven te leiden, aldus de vice president.

Drs. Priya Gopalrai, MSc, voorzitter van de commissie gaf aan dat deze werkgroep als taak heeft het voorbereiden, implementeren en waarborgen van richtlijnen, protocollen, regels en wetten ter bevordering van de uitvoering van niertransplantaties, de continuïteit en alle in het verlengde hiervan liggende activiteiten in Suriname. Het uiteindelijk doel is werken naar succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg. Gopalrai benadrukte, dat met alle relevante actoren betrokken zullen worden om de werkzaamheden tot een succes te maken.

De commissie bestaat uit:
Mw. drs. Priya Gopalrai, MSc – Klinisch Informaticus (Voorzitter)
Dhr. drs. Amar Punwasi – Internist Nefroloog (Ondervoorzitter)
Dhr. drs. Vikash Chigharoe – Vaat Chirurg (lid)
Mw. drs. Fauzia Poese – Vertegenwoordiger directie Academisch Ziekenhuis (lid)
Mw. mr. Samantha Gadjradj – Jurist (lid)

-Kabinet van de Vice president-