Directoraat Nationale Veiligheid geeft nadere toelichting op de Counter Terrorism Intelligence Unit

19 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 juli 2018- Naar aanleiding van recente gebeurtennissen, heeft het Directoraat Nationale Veiligheid enige duidelijkheid verschaft rond de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTI). Die is geen unit van het ministerie van Justitie en Politie. Het is altijd een unit van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), vroeger Bureau Nationale Veiligheid (BNV) en Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), geweest.

De CTl-unit is in 2011 in het leven geroepen om informatie inzake criminele activiteiten die gerelateerd zijn aan terrorisme zoals drugscriminaliteit, illegale wapenhandel en mensenhandel te verzamelen en te analyseren. Deze Unit is verantwoording verschuldigd aan de Directeur Nationale Veiligheid.

Na de aanhouding van de gebroeders Abdoellakhan is de unit publiekelijk bekend geworden. De unit bestaat uit politieagenten en militairen die openlijk alsook heimelijk informatie verzamelen bij de opsporing van criminelen en andere verdachte aangelegenheden. De politieagenten die aan de unit verbonden waren, zijn teruggeroepen door de minister van Justitie en Politie, die het prerogatief heeft om dit te doen.

Nu zijn er gesprekken gaande betreffende wisseling van de wacht. Het is gebruik dat binnen de inlichtingen- en recherchediensten er regelmatig een roulatie plaatsvindt. De dienst is niet ontbonden, maar zet de werkzaamheden normaal voort.
Gezien de aard van de werkzaamheden is het van belang dat deze unit de gelegenheid wordt geboden om in zeer besloten kring het werk voort te zetten. Het komt de onderzoekingen niet ten goede dat de unit en de bijbehorende werknemers zo in het openbaar worden gebracht.

Het Directoraat Nationale Veiligheid zal op korte termijn een gesprek voeren met de ter zake actoren om zorg te dragen dat de unit in volle rust haar werkzaamheden kan voortzetten. Dit ter blijvende waarborging van de veiligheid in Suriname.

-Nationaal Informatie Instituut-