Geheimhouding comité-generaal opgeheven

21 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 20 juli 2018- De Nationale Assemblée (DNA) heeft aan het einde van het comité-generaal, besloten de geheimhouding van deze vergadering op te heffen. Die vergadering is vandaag gehouden. Dat betekent dat de informatie die tijdens de meeting is verschaft, met de samenleving zal worden gedeeld.

Op agenda stond: “Informatie door de regering over het confisqueren van gelden uit Suriname door de Nederlandse autoriteiten.” De voorlichtingsafdeling van De Nationale Assemblee heeft aangegeven dat de audio van de vergadering te beluisteren zal zijn via DNA TV op kanaal 8.4.

Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) zegt aan Starnieuws dat de actie van Nederland vraagtekens oproept. “Het lijkt wel erg veel op een politieke actie die erop gericht is om de economische groei van Suriname die voor dit jaar geprognosticeerd is, te stuiten,” zegt Abdoel.

“Als ik de minister goed heb gevolgd, ligt het in beslag nemen van de 19, 5 miljoen euro en daarna 4 miljoen door het Nederlandse Openbaar Ministerie niet aan het niet voldoen aan regels van de Financial Action Task Force. Volgens de minister voldoet Suriname aan al die regels. Ook ligt het niet aan de toezichthoudende taak van Centrale Bank van Suriname. Daar vindt ook alles correct plaats,” legt Abdoel uit. De CBvS stuurt al enige jaren geld via Schiphol naar haar correspondentbank in China. Die bank zorgt ervoor dat de verdere transacties plaatsvinden. Alle stukken die nodig zijn om geld te versturen, worden altijd correct door de CBvS ter beschikking gesteld van de douane. Echter is bij het geval van de 19,5 miljoen euro extra informatie opgevraagd. Informatie die volgens de wetgeving van Suriname niet zomaar prijsgegeven kan worden, merkt Abdoel op.

De inbeslagname van de 4 miljoen euro van Republic Bank is compleet als een verrassing gekomen. Deze bank doet al een tijd zelfstandig haar geldverzendingen en transacties met haar correspondentbank in Londen. De gegevens die nu opgevraagd worden via het Nederlandse Openbaar Ministerie kunnen alleen via het rechtshulpverdrag opgevraagd worden. “Maar het Openbaar Ministerie van Nederland wil alles over iedereen weten. Het OM geeft zelf aan dat er geen verdachten zijn maar wil detailinformatie over eenieder wiens geld daar vastzit. De CBvS heeft geweigerd om daaraan mee te werken. Binnen de perken van wet en recht en wat internationaal gangbaar is, heeft de CBvS alles gedaan en is ook bereid te doen om samen met het Openbaar Ministerie van Nederland de zaak op te lossen,” vat Abdoel informatie die gegeven is door FinanciĂ«n, samen. Ook de minister indiceert dat het om een politieke actie van Nederland gaat.

-dna.sr/starnieuws-