On: 31 July 2018
In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 31 juli 2018- Ruim duizend bewoners van het district Para hebben een grondbeschikking in ontvangst kunnen nemen. De voorbereidingen om te komen tot het moment van afgifte in dit gebiedsdeel kunnen ronduit zwaar en uitdagend genoemd worden. Dit district had veel meer voorbereidingen nodig.

De directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer, Leandra Woei, sprak hierover tijdens haar toespraak zondag bij de afgifte van beschikkingen in Para.
Talloze probleemgevallen zijn volgens haar in de afgelopen periode opgelost op het RGB-Ministerie. Mensen die oude aanvragen hebben liggen zijn door het ministerie gebeld.

De directeur hekelt het feit dat een groep mensen geen of een nonchalante response gaf, ondanks het groot belang dat zij hieraan hebben. Aanvragen worden zorgvuldig bekeken door verschillende deskundigen om er zeker van te zijn om iets goeds af te geven aan aanvragers. Het zorgvuldig te werk gaan maakt dat het proces soms langer duurt dan gewenst bij aanvragers. De directeur vroeg begrip voor deze situatie.

De mensen kunnen volgens de directeur liever geduldig wachten dan dat zij na een periode merken dat er wat mis is met de beschikking. De veelheid van de stukken van dit district maakt dat het ministerie binnenkort terug moet voor een tweede afgiftemoment, daartoe zijn de voorbereidingen reeds in volle gang.

-ministerie van RGB-