Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad aangenomen in DNA

17 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 16 juli 2018- De Nationale Assemblée (DNA) heeft op 12 juli, met algemene 29 stemmen, de ontwerpwet houdende goedkeuring van de ‘Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad’ aangenomen.

In dit verdrag is opgenomen dat gevonniste personen, die als vreemdeling in Surinaamse gevangenissen zijn opgesloten, in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun straf in het thuisland uit te zitten. Ook Surinamers die in het buitenland veroordeeld zijn moeten hun straf in Suriname kunnen uitzitten. Dat betekent dat de gevonniste persoon moet worden overgebracht.

Voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft na de aanname van het wetsontwerp de gemeenschap en de leden van het parlement gefeliciteerd met het verdrag. Zij hoopt dat daarmee het werk met de buitenlandse partners op justitieel gebied kan worden versterkt.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Rossellie Cotino MSc. (vz), Krishnakoemarie Mathoera MPA., Aida Nading, Ronnie Brunswijk BBA., Keshopersad Gangaram Panday, Carl Breeveld BTh en Guilliano Snip.

-dna.sr-