Materialen EBS elektrificatieprojecten gestolen

29 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 29 juli 2018- De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt enorm geteisterd door diefstal van onder meer elektriciteitskabels op haar elektrificatieprojecten die nog niet zijn opgeleverd. Vorige week kwam de EBS tot de ontdekking dat materialen, die bestemd zijn voor de elektrificatieprojecten langs de Martin Luther Kingweg, Afobakkaweg en de verdere elektrificatie van Powakka, zijn meegenomen en/of beschadigd.

De kabels, die al onder spanning zijn gebracht, worden opgegraven en doorgeknipt. Transformatoren worden beschadigd om het koper eruit te halen en ook houten masten worden meegenomen. Naast de koperdraden wordt ook aluminiumdraad meegenomen.

De schade die veroorzaakt wordt is enorm en kost het bedrijf niet alleen geld maar zorgt ook voor enorme vertragingen in het uitvoeren c.q. opleveren van de werkzaamheden. Hierdoor worden de bewoners van deze gebieden gedupeerd. De kapot gerukte kabels die achtergelaten worden en in sommige gevallen nog onder spanning zijn, vormen ook een groot gevaar voor anderen.

Ook externe nettenbouwbedrijven en andere utiliteitsbedrijven hebben last van diefstal van koper- en aluminium houdende materialen. Netten die worden gebouwd door particuliere bedrijven, die overgedragen moeten worden aan de EBS lopen ook vertraging op als gevolg van deze laffe daad. Van een particulier nettenbouwbedrijf, dat bezig is met elektrificatiewerkzaamheden, is bijna 3 km aan hoogspannings- en laagspanningskabel meegenomen en zijn transformatoren beschadigd achtergelaten.

Het probleem is serieus en vereist een grondig onderzoek van de justitiële autoriteiten. De EBS vraagt zich af wie de opkopers zijn en welke vergunningsvoorwaarden gelden voor de opkoop of export van koper daar Suriname geen koper producerend land is. Bij het ten verkoop aanbieden van koper zou minstens de herkomst daarvan moeten worden verantwoordt.

De EBS heeft daarom de dringende aandacht van het ministerie van Handel en Industrie (HI) gevraagd om erop toe te zien dat de controle bij het opkopen en de export van koper wordt verscherpt.

-NV EBS-