Minister Elias gaat in op situatie gezondheidssector

19 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 juli 2018- Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is in De Nationale Assemblée (DNA) ingegaan op de situatie in de gezondheidssector. Er is veel aandacht besteed aan de financiële problemen waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de dienstverlening.

De bewindsman liet weten dat de jaarrekeningen van alle ziekeninstellingen inclusief het Staatsziekenfonds (SZF), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en BGVS zullen worden opgevraagd waarna er in samenspraak met het ministerie van Financiën een doorlichting zal plaatsvinden. Ten aanzien van de financiële injecties aan de ziekenhuizen is aangegeven dat er reeds een bedrag van SRD 100 miljoen is goedgekeurd. Daarvan is reeds een week geleden SRD 10 miljoen vooruit betaald aan de instellingen. Vandaag is er wederom een bedrag van SRD 28,5 miljoen uitbetaald aan alle ziekenhuizen inclusief de RGD.

Behalve de financiële problemen waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben ging de minister ook in op andere kwesties die de samenleving bezighouden. Eén van die zaken is de bijbetalingen bij het maken van scans door patiënten. Minister Elias benadrukt dat de instructie reeds is gegeven aan de radiologische instellingen dat de samenleving niet moet bijbetalen. Het verschil in het tarief wordt door de overheid als tijdelijke oplossingen betaald aan de dienstverleners, gaf de bewindsman aan.

Intussen wordt samen met het kabinet van de vice president gekeken naar alle tarieven binnen de gezondheidszorg. Waar nodig zullen die aangepast worden stelt de minister die benadrukt dat dit onderdeel is van het opheffen van de oneigenlijke vergoedingssystematiek.

Over de voorraad medicijnen gaf minister Elias toe, dat er van tijd tot tijd bepaalde medicamenten niet beschikbaar zijn. Dit is naar zijn zeggen internationaal ook het geval. Er wordt in goed overleg gekeken naar een alternatief om het tekort voor dat moment op te heffen. Minister Elias geeft de garantie dat 80% van alle medicamenten wel voorradig is. De bewindsman zei bij een volgende vergadering verder op zaken in te zullen gaan.

-ministerie van Volksgezondheid/ NII-