Minister Gopal ondersteunt initiatief Green Hope Foundation

12 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 juli 2018- Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken, heeft dinsdag samen met de Green Hope Foundation een groenhart boom gepland op het complex van Stichting Nationale Parken (STINAPA) aan de Letitia Vriesdelaan. Het doel daarvan is om de duurzame ontwikkelingsdoelen 13, 14 en 15 te helpen realiseren die te maken hebben met het milieu.

Het initiatief wordt ook ondersteund door het Kabinet van de President afdeling Milieuaangelegenheden, het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), STINAPA en REDD-Plus. Minister Gopal is ingenomen met het bezoek van de stichting aan Suriname en ondersteunt de initiatieven om de ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren.

Ontwikkelingsdoel 13 heeft te maken met het ondernemen van dringende acties om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. Behoud en duurzaam gebruik maken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen, luidt doel 14. Doel 15 gaat om het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer van bossen en wouden, bestrijden van woestijnvorming, stoppen en terugdraaien van landdegradatie en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen.

STINAPA beheert het natuurpark rondom de Paramaribo Zoo, langs de trimbaan en ook binnen in de cultuurtuin. De secretaris, Oemar Jimidar, is dankbaar voor de bijdrage die geleverd is aan de tuin. Hij gaf aan dat er zoveel als mogelijk gedaan wordt om bosbedekking te behouden.

Op 16 november 2017, tijdens de VN-klimaatconferentie COP 23 in Bonn, heeft Suriname als meest beboste land ter wereld een toezegging gedaan om haar bosbedekking van 93% te houden en werd het beroep gedaan op de internationale gemeenschap voor adequate ondersteuning.

Green Hope Foundation is een duurzaamheidsorganisatie voor jongeren die via educatie kinderen en jongeren probeert te betrekken bij het realiseren van duurzame ontwikkeling middels workshops, conferenties en projecten. De stichting wordt geleid door de 18-jarige Kehkashan Basu, winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2016.

-miniserie van Sport en Jeugdzaken/NII-