Moestadja vraagt aandacht voor betere waardering Bemiddelingsraad

28 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 28 juli 2018- Minister Soewarto Moestadja van het ministerie van Arbeid, zal binnen de Raad van Ministers (RvM) aandacht vragen voor alle zaken die een negatieve impact kunnen hebben op het functioneren van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname (BR). Hieronder kan ook worden gerekend de financiële waardering. Dit is de boodschap van de bewindsman aan de raad. Gezien de rol die de BR speelt in het behouden van sociale rust, voelt de minister zich verplicht een pleidooi te houden voor de raad.

De BR zorgt voor het bijleggen van arbeidsgeschillen die tot staking leiden in voornamelijk de private sector. De raad heeft de bevoegdheid om als scheidsgerecht op te treden. Ook verleent de BR bijstand aan zowel werkgevers als werknemers in het belang van goede verhoudingen, waardoor storingen op het arbeidsvlak voorkomen kunnen worden.

-ministerie van Arbeid-