Regering werkt samen met vissers aan veiligheid op zee

10 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 9 juli 2018- De regering doet er alles aan om samen met de vissers de veiligheid op zee te garanderen. De ministers van Justitie en Politie, Defensie, Landbouw Veeteelt en Visserij en Binnenlandse Zaken hebben een bespreking gehad met de vertegenwoordiging van het Visserscollectief en de nationale vissersorganisatie ‘Suriname National Fisherfolk Organization’ (SUNFO). Er is van gedachten gewisseld over de handhaving en de controle die moet leiden tot verbetering van de veiligheid op zee.

De regering heeft vanaf de zee piraterij een traject van zes maanden ingezet voor de registratie van de vissers. Ook is de mogelijkheid aan hen geboden om hun verblijfvergunning aan te vragen. De ministers hebben tijdens de meeting het Visserscollectief gevraagd om binnen de twee maanden die nog resten de belanghebbenden te mobiliseren zich te registreren en het proces tot legalisatie van hun status in te zetten. Volgens het Visserscollectief is er een goede samenwerking met de Guyanese Ambassade die de vissers alle ondersteuning biedt om hun ontbrekende documenten daarbij in orde te krijgen.

Op de vraag van het Visserscollectief als het onderzoek in de zee piraterij is afgerond zei minister Getrouw van Justitie en Politie dat het onderzoek in deze zaak nog gaande is. “Wanneer dit is afgesloten zal de regering formeel met de samenleving communiceren”.

Minister Getrouw pleit voor een hechtere samenwerking met de vissersorganisatie, zodat de aanpak vanuit de andere ministeries wordt verbeterd.

-Nationaal Informatie Instituut-