Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen krijgt verdere gestalte

10 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 9 juli 2018- Het project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begint verdere gestalte te krijgen. De eerste aanlevering van de drie (3) nieuwe pompen zijn aangekomen te Wageningen in het district Nickerie, waar de start van de installatie op korte termijn zal plaatsvinden.

Het project bestaat uit de levering en installatie van drie (3) pompen door het Indiaas bedrijf Kirloskar Brothers. Er is een bedrag van ruim US$8.64 miljoen gekoppeld aan dit project dat gefinancierd wordt uit de creditline van India.

Het ministerie van LVV geeft aan dat de focus bij dit project betreft het herstel van de civiele, elektrische en mechanische werken in het bestaande pompstation en de sluizen, inclusief de infrastructuur rond het gebouw en andere drainage en irrigatiewerken die verbonden zijn met het pompstation.

Met de uitvoering van dit project zal er een bijdrage geleverd worden aan de rijstsector voor maximale inzaai en productieverhoging, waarbij de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater voor de landbouwers gegarandeerd zal zijn.

Na het houden van een openbare aanbesteding, zullen er verder civieltechnische werkzaamheden in en rond het pompgemaal worden verricht door een lokale aannemer. De start van de installatie van de eerste pomp is gepland voor augustus. Het streven is om in december alle drie (3) pompen operationeel te hebben.

-ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-