Sport- en Jeugdzaken geeft verklaring over kennismaking NJP en kandidaten jeugdambassadeurs

24 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 24 juli 2018- Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wenst duidelijkheid te brengen in de kwestie van de kennismaking van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) met de kandidaten jeugdambassadeurs.

De jeugdambassadeurs worden, volgens het Staatsbesluit van 10 januari 2017 houdende ‘Vaststelling van nieuwe regels inzake het Nationaal Jeugd Instituut artikel 12’, door het NJP gekozen. Voor de organisatie van de verkiezingen van de CARICOM-, UN Sustainable Development Goals- en Sport jeugdambassadeurs is er een interministeriële commissie geïnstalleerd door de directeur van Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem- Pinas. De commissie is verantwoordelijk voor het proces dat vooraf gaat aan de verkiezing namelijk het plaatsen van een sollicitatie oproep, screening sollicitanten, voeren van sollicitatie gesprekken. De uiteindelijke selectie wordt voorgehouden aan het NJP om de jeugdambassadeurs te kiezen. De commissie die verantwoordelijk is voor de verkiezingen rapporteert aan de directeur Jeugdzaken. Vervolgens wordt de informatie verstuurd naar het Nationaal Jeugd Instituut dat op haar beurt de informatie doorstuurt naar het NJP.

Afgelopen zaterdag 21 juli was de kennismaking van het NJP met de kandidaten gepland. Deze kennismaking is niet naar wens verlopen. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft met alle actoren om de tafel gezeten om duidelijkheid in de zaak te brengen. Overeen is gekomen om zowel de presentatie van de kandidaten als de verkiezingen op zaterdag 28 juli tot een feit te maken.

Vanwege interne redenen konden de verkiezingen niet eerder georganiseerd worden. Momenteel wordt er alles aan gedaan om de jeugdambassadeurs te kunnen kiezen. Deze verkiezingen zijn van eminent belang, omdat het de bedoeling is dat Suriname na 18 jaar binnen de CARICOM de functie van ‘Dean’ (voorzitter Caricom Youth Ambassadors Program) bekleed voor een periode van 1 jaar. Gezien er hieraan ook een regionaal karakter is verbonden, is het belangrijk dat de jeugdambassadeurs zo snel als mogelijk worden gekozen zodat Suriname kan voldoen aan deze internationale verplichtingen.

-ministerie van Sport- en Jeugdzaken-