Strakke maatregelen voor veiligheid vakantiedrukte in Para

17 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 17 juli 2018- Op de werkkamer van de districtscommissaris Armand Jurel van Para, hebben veiligheids- en andere overheidsdiensten zich vandaag gebogen over extra voorzieningen voor de veiligheid van bezoekers aan het district in de vakantieperiode.
Er is besloten om verhoogde controle uit te oefenen op de wegen in Para. De recreatieoorden worden binnenkort bezocht door de diensten voor controle op normen van veiligheid en hygiëne.

Voor de algehele veiligheid zijn de instanties: Brandweer, Politie, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Nationaal Leger (NL), Belastingdienst, Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Stichting Safety Para, National Water Rescue, Arbeidsinspectie en de Bestuursdienst voor een overleg opgeroepen. Met het oog op de komende vakantiedrukte wordt alles in lijn gebracht voor de algemene veiligheid van het district. Middels onderlinge samenwerking zal snel hulp worden aangeboden bij ongeregeldheden.

Bestuurders van voertuigen op de openbare wegen en bestuurders van pleziervaartuigen op de rivieren zullen door de politie en de MAS in de gaten worden gehouden op de naleving van verkeersregels en regels voor de veiligheid op de rivieren. Er zijn ook eerstehulpverleners in beeld gebracht met een gespecialiseerde opleiding, die als een van de eersten hulp moet bieden bij een noodsituatie. Medische hulpdiensten werken ook samen om de ambulancedienst te allen tijde te garanderen.

Bij verschillende recreatieoorden braken vorig jaar regelmatig vechtpartijen uit. Er vond ook ernstige verstoring plaats van de openbare orde en er was ook melding van misdrijven. Er wordt dit jaar een interventie eenheid ingesteld, die in de nabije omgeving van de oorden post zal vatten, om op afroep ter plekke te zijn. Deze eenheid heeft de opdracht om hard op te treden binnen de regels van wet en regelgeving tegen ernstige ordeverstoorders.

De oorden worden ook voorzien van grote aanplakkingen met contactnummers van de veiligheidsdiensten in Para. Op deze nummers kunnen bezoekers van de oorden bellen om een klacht door te geven of hulp in te roepen van een veiligheidsdienst.

-Nationaal Informatie Instituut/ Foto’s: google-