Suriname participeert aan II Regional Meeting of Ministers of Education of Latin America and the Caribbean

28 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 28 juli 2018- Suriname heeft geparticipeerd aan de II Regional Meeting of Ministers of Education of Latin America and the Caribbean in Cochabamba, Bolivia. Deze belangrijke meeting, die werd gehouden op 25 en 26 juli, tussen de ministers van Onderwijs in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, is een vervolg van de 1ste meeting in januari 2017 te Buenos Aires, Argentina. Die meeting heeft toen geresulteerd in de “Buenos Aires Declaration 2017”, waarin er regionale afspraken zijn vastgelegd om invulling te geven aan de SDG4-E2030 agenda.

Onderwijsminister Lilian Ferriër en onderdirecteur Ontwikkelingsdienst, Yuro Dipotaroeno, waren aanwezig tijdens de 2de meeting. De onderwijsminister heeft deelgenomen aan de high-level meeting tussen de ministers, terwijl de onderdirecteur voorafgaand aan die meeting, deelnam aan de technische werkgroepen.

Tijdens de technische werkgroepen, die op 23 en 24 juli 2018 hebben plaatsgevonden, is er voornamelijk gedelibereerd over hoe de regio gezamenlijk verder zal optrekken met betrekking tot de realisatie van de SDG4-E2030 agenda. Verder is er feedback gegeven op bestaande documenten die tijdens de high-level meeting van de ministers worden gepresenteerd. Enkele documenten waaraan is gewerkt zijn de roadmap voor SDG4-E2030 en de Education 2030 Framework for Action (FFA).

Vermeldenswaard is dat het Caraïbisch gebied goed was vertegenwoordigd tijdens deze 2de regionale ministers meeting en sterk heeft geparticipeerd in de discussies. Het doel van de high-level ministers meeting is op de eerste plaats om verder voort te borduren op de Buenos Aires Declaration 2017 en op de tweede plaats een overeenkomst te bereiken tussen de landen in de regio waarbij er een commitment wordt gemaakt om een gedeelde strategische visie voor de regio te presenteren en gezamenlijk te werken aan de Education 2030 agenda.

Alle strategische beleidsvoorstellen van de verschillende landen worden meegenomen zodat op nationaal niveau als regionaal niveau de afspraken zoals opgenomen in de Buenos Aires Declaration, kunnen worden uitgevoerd ten einde invulling te kunnen geven aan SDG 4.

-ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur-