Werknemersorganisatie Newmont bij minister Moestadja

31 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 juli 2018- Het ministerie van Arbeid is samen met de sociale partners hard op weg om decent work zijn beslag te doen krijgen in elke sector en op elke werkplek in ons land. “Ook de werknemers van Newmont zullen profijt trekken van de resultaten hiervan”, verzekert minister Soewarto Moestadja van Arbeid de Newmont Werknemersorganisatie (NWO).

De NWO is bezorgd over de arbeidsomstandigheden in de sector. Ze noemt de 12-urige werkdagen, de lange periode van dag- en nachtdiensten, de slechte slaapaccommodaties voor werknemers op de bedrijfslocatie, en de negatieve impact op het gezinsleven omdat de werknemer 2 weken weg is van huis. Deze omstandigheden zijn volgens de bond slechts enkele van de vele misstanden die in de sector voorkomen en niet bevorderlijk zijn voor arbeidssatisfactie. Zij vraagt hiervoor aandacht van het ministerie.

Minister Moestadja zegt dat het ministerie in de afgelopen periode met voortvarendheid heeft gewerkt aan verbetering van de arbeidswetswetgeving. De aangepaste arbeidswetgeving vereist volgens de bewindsman ook handhaving van de wetten. Intussen heeft hij een traject ingezet om de Arbeidsinspectie te transformeren naar een modern inspectieapparaat. De bewindsman heeft hiertoe voor de komende 2 jaren een Transformatie en Managementteam ingesteld om dit traject te sturen.

Afgezien van het instrument van handhaving, ziet de minister dialoog ook als een sterk wapen voor werknemers en werkgevers om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hij spoort NWO daarom aan om in overleg te treden met de werkgever om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan de inhoud een aanzet zou moeten zijn voor het gewenste niveau van fatsoenlijk werk binnen de sector.

In een werkbespreking heeft de minister zich laten informeren over de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf vanuit het oogpunt van de werknemers. De bond staat onder leiding van Murwin Leeflang, die wordt bijgestaan door consultant Winston Wirth.

-ministerie van Arbeid-