Werkzaamheden OWTC in Zorg en Hoop

26 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 juli 2018- De afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie is drukdoende verschillende werkzaamheden in Zorg en Hoop te verrichten. Momenteel worden er enkele straten in die woonomgeving aangepakt.

Ferdinand Wongsoredjo, projectcoördinator vanuit het aannemingsbedrijf Tjong A Langa zegt dat het om een project van 2500 meter gaat, waarbij er sprake is van het rehabiliteren, rioleren en asfalteren van de wegen.

Het gaat namelijk om de wegen: Hirasing-Roda-, Stanvaste-, Flox en de Palulustraat. Voor wat de Hirasingstraat betreft is men bezig aan weerzijden van de straat rioleringsbuizen van 12 duim te plaatsen. Verder zullen de straattegels vervangen worden door een asfalt laag en zal de straat verbreed worden van 4 meter naar 4.50 meter. Daarin is er ook een voetpad meegenomen.

Aan de Stanvastestraat heeft het ministerie rioleringsbuizen geplaatst. Binnenkort gaat men over tot het asfalteren van de weg. Aan de Floxstraat zullen de asbestbuizen vervangen worden door pvc-buizen. Ook de Rodastraat die momenteel een zandweg is, zal voorzien worden van een asfalt laag. Het ligt in de bedoeling de weg die nu 4 meter breed is, te verbreden naar 4.50 meter.

Het totaal project moet eind 2019 opgeleverd zijn.

-ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie-