Zesde klassers maken GLO toets

19 July 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 juli 2018- Op de lagere scholen zijn de leerlingen woensdag gestart met de diagnostische toets. De leerlingen zijn begonnen met de vakken Taal waarbij er op het onderdeel tekstbegrip is getoetst, Hoofdrekenen en als laatste vak Aardrijkskunde.
Cherida Piqué, schoolleidster van de A.J. Wellesschool te Onverwacht, in het district Para, zegt dat de leerkrachten de 6de klassers het hele schooljaar hebben voorbereid op de toets.

Klik hier voor een verslag

De diagnostische toets op de GLO-scholen duurt tot en met vrijdag 20 juli.

-Verslag: Kiantha Akiemboto, STVS Journaal/ Camera: Romeo Madhoeban/ Foto: google-