Aandacht voor filevorming nabij Nieuwe Haven

10 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 8 augustus 2018- De afdeling wegen van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) heeft onderzoek gedaan middels het tellen van de verschillende voertuigen in de omgeving van de Nieuwe Haven. Dat onderzoek heeft te maken met dataverzameling om samen met de Inter-American Development Bank (IDB) na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de road infrastructuur en wat er nog geregeld moet worden voor het verkeer richting het havencomplex.

Awinash Dewoe, waarnemend onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken van het ministerie, zegt dat er drie soorten tellingen gedaan worden, te weten: het tellen van bromfietsen, personenvoertuigen en vrachtverkeer. In het verlengde daarvan geeft hij aan dat het om handmatige en digitale tellingen ging, om de problemen van filevorming in de omgeving van het havencomplex aan te pakken.

Gelet op de oplossingen die aan te pas kunnen komen, wordt er gedacht aan onder andere het bijbouwen van een nieuwe rijstrook aan de van ‘t Hogerhuysstraat. Deze straat heeft nu 2×2 rijstroken en desondanks is er tijdens piekuren sprake van filevorming. Ook zal er gekeken worden naar de fysieke infrastructuur, omdat de weg nog breed genoeg is voor nog een rijbaan. Het is nog niet duidelijk als het een rijbaan wordt, die speciaal bestemd zal zijn voor zwaar verkeer of als het een rijbaan wordt die voor alle type voertuigen bestemd zal zijn.

-Ashna Phoelsingh/ bron: Nationaal Informatie Instituut-