CLO en regering bereiken principe-akoord

17 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 16 augustus 2018- De Centrale van Landsdienaren Organisatie ( CLO) heeft dinsdag een principe-akkoord bereikt met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Gisteren heeft Michael Miskin, bestuurslid van de CLO, de ledenraad geïnformeerd over het bereikte resultaat.

Klik hier voor de video

Morgen (vrijdag) gaan partijen weer om de tafel voor afrondende gesprekken.

-Clayton Hiwat, STVS Journaal/ Camera: Cedric Best

Vandaag heeft het ministerie van Financiën een persbericht doen uitgaan over onderhandelingen. Dat luidt alsvolgt:
Het uitgangspunt van de besprekingen was om te komen tot een basisakkoord ten aanzien van de brutering van de SRD 500 onbelaste koopkrachtversterking in het brutoloon en een verhoging daarop van 25%. Belangrijk was dat bij de brutering de landsdienaar en aanverwanten niet achteruit mochten gaan op wat zij nu krijgen aan koopkrachtversterking.

De exercities die maandag en dinsdag door de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) en regering gezamenlijk zijn uitgevoerd hebben getoond dat het financieel haalbaar is. Met een hoger brutoloon bedragen ook de sociale premies en belastingen hoger, maar de overheid ontvangt die deels terug. Het ministerie van Financiën heeft berekend dat maandelijks tussen de SRD 5 en 6 miljoen netto meer aan de loonsom van de ambtenaren kost.

De regering meent dat een evenwichtige aanpak de juiste is om zaken ook op lange termijn uitvoerbaar te houden. Met de CLO zal een stappenplan besproken worden om met de nodige ordelijkheid en billijkheid uitvoering te geven aan de verdere positieverbetering van de ambtenaren. De regering waakt ervoor dat het verbeteren van de situatie van de landsdienaren niet averechts zal werken op de prijzen, de koopkracht en de verworven macro-economische stabiliteit. Het bezuinigingsbeleid zal onverkort doorgaan.

De Regering zal verder via het onderhandelingsorgaan onder leiding van Sony Kerto in dialoog blijven met de CLO. Op zondag 12 augustus 2018 zijn alle punten die de CLO aan de orde stelde gelist en die zullen in goed overleg moeten uitmonden in een akkoord naar tevredenheid van partijen.

persbericht ministerie van Financiën-