IKM-focal points getraind voor project FIRST

11 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 augustus 2018- Voor het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST) Suriname zijn focal points getraind in online Informatie en Kennis Management (IKM). In het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserijl (LVV) hebben de deelnemers, eerder deze week hun certificaat ontvangen. De deelnemers zijn personen van diverse ministeries, private sector, Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en academies.

De opbouw van de IKM-training is van belang zodat belanghebbenden en anderen, systematisch informatie krijgen en uitwisselen over voedings- en voedselzekerheid teneinde betere coördinatie, beleidsondersteuning en innovatie.
De IKM-training houdt in het opbouwen van capaciteit en informatievoorziening voor betere afstemming binnen en tussen organisaties. Met deze training is een begin gemaakt met het project FIRST gericht op verhoging van voedsel- en voedingszekerheid (Food and Nutrition Security (FNS)).

FIRST is een mondiaal programma gefinancierd door de Europese Unie, dat in 32 landen de capaciteitsontwikkeling van nationale partners ondersteunt om een gunstige beleidsomgeving voor FNS te creëren. Voor FIRST-Suriname fungeert het ministerie van LVV als katalysator dat nauw met het uitvoeringsorgaan de Voedsel en Landbouworganisatie, FAO samenwerkt.

De launch van het FIRST-project heeft op 28 mei 2018 plaatsgevonden tezamen met het project Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). In oktober zal een multi-stakeholder priority-setting workshop plaatsvinden gericht op het formuleren van beleidsaanbevelingen voor FNS.

Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van LVV-