Invoering wegenbelasting zorgt voor politieke discussies

30 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 30 augustus 2018- De opmerkingen van het DNA lid Edward Belfort van de ABOP, als zou de regering met de instelling van de Wet op de Rij- en Voertuigenbelasting, zich niet hebben gehouden aan haar verkiezingsbeloften, heeft voor een flinke politieke discussie gezorgd in het parlement.

DNA voorzitter Jennifer Geerlings – Simons, probeerde Belfort die in zijn redevoering terugging naar de verkiezingscampagne, eerst tot de orde te roepen.

Klik hier voor de video

Belfort haalde dinsdag in zijn betoog ook aan, dat de invoering van de Rij- en Voertuigenbelasting niet zou voorkomen in de begroting van de regering en dat wederom het bewijs is geleverd dat de regering bezig is het volk te misleiden. Hij kreeg antwoord vanuit de NDP fractie.

Klik hier voor de video

Met 28 stemmen vóór en 9 tegen heeft De Nationale Assemblée de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting, dinsdagavond goedgekeurd. Met de aanname is het verboden om zich op de weg te begeven met een rij- en voertuig waarover er geen of te weinig belasting is betaald.

-STVS Journaal-