JusPol verlengd project ‘Legalisatie vreemdelingen met illegale status’

13 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 13 augustus 2018- Het ministerie van Justitie en Politie met name het onder directoraat Vreemdelingenzaken, is gestart met het Project Legalisatie VII.
Vreemdelingen die illegaal in Suriname verblijven en die om verschillende redenen regulier geen aanvraag hebben kunnen indienen, krijgen de kans om hun verblijfstatus legaal te maken. Het project is weer gestart op 9 juli en verlengd tot en met 15 december 2018.

Volgens de onderdirecteur van het onder directoraat Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, is dit besluit genomen naar aanleiding van grote groepen illegalen die nog steeds geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om hun verblijfstatus in Suriname te legaliseren via dit project. Zij geeft aan dat er nog grote groepen illegalen in Suriname vertoeven.

De bedoeling van dit project is om alle vreemdelingen die Suriname zijn binnengekomen en door één of andere reden hun legale status niet hebben kunnen regelen, alsnog in de gelegenheid te stellen om een aanvraag tot verblijf in te dienen. Zo kunnen de vreemdelingen uit de illegale sfeer geholpen worden en kan inzicht worden verkregen over het aantal vreemdelingen.

De overheid maakt bij deze verlenging van het project een uitzondering voor vreemdelingen die via illegale grensoverschrijding Suriname zijn binnengekomen en over alle documenten van indiening beschikken. Ook voor diegenen die slachtoffer zijn geworden van de zeeroof van 27, 28 april en 3 mei 2018.

Voor informatie omtrent de procedure, de leges, de voorwaarden en het indienen van de aanvragen tot verblijf kunnen vreemdelingen van maandag tot en met vrijdag terecht bij het Kerkplein no. 1 (in het oud gebouw van Surpost). De openingstijden zijn van 10.00 uur tot en met 18.00 uur.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van Justitie en Politie-