Medewerkers Maatschappelijke Dienst en Medisch Opvoedkundig Bureau succesvol getraind

21 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 21 augustus 2018- Vijfentwintig medewerkers van de Maatschappelijke Dienst en het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) zijn getraind in gesprekstechnieken, oplossingsgericht coachen, conflicthantering en methodisch werken. Vrijdag hebben zij hun certificaat in ontvangst genomen.

Met de interactieve training zijn aan sociaal- en maatschappelijke werkers de juiste tools aangereikt om meer diepgang te brengen in de psychosociale hulpverlening. Hierdoor is de Dienst beter in staat om probleemgezinnen te begeleiden dan wel door te verwijzen.

Volgens Christin Alspeer, hoofd van de Maatschappelijke Dienst, gaat met het landelijke trainingstraject een lang gekoesterde wens in vervulling. Zij geeft aan dat er vanuit de overheid geruime tijd materiële zorg werd verleend. “Deze zorg was meer gericht op de problemen van het kind waarbij de hulpverlening niet verder ging dan de registratie van het probleem. Maar met de fusering van de afdeling Jeugdzorg en de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk en de reorganisatie, is het methodisch werken geïmplementeerd”, zegt Alspeer. Medewerkers hebben bij het onderdeel casemanagement en methodisch werken geleerd om bewust te zijn van hun innerlijke conflicten en emoties. “Zij hebben geleerd om hun conflicten en emoties te benoemen en te herkennen, waardoor die ook bij de cliënt te herkennen zijn. De medewerker kan hierop inspelen”, geeft het hoofd aan.

Binnenkort is het de beurt aan de medewerkers van de districten Brokopondo en Marowijne om getraind te worden. De training is onderdeel van het Project “developing a Positive Parenting Program (PPP), een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het UNICEF.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van SoZaVo-