Meer belangstelling onder de jeugd voor Ala Kondre Dron

20 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 20 augustus 2018- Er is een groei te merken van de belangstelling bij jongeren voor de Ala Kondre Dron. Steeds meer kinderen geven zich op voor lessen en vorming door de leiding van de multiculturele muziekformatie. Zaterdag werd met diverse optredens aangetoond wat de jongeren in de afgelopen tijd qua muziek hebben geleerd in het Claudetha Toni Multi Cultureel Centrum.

Klik hier voor de video

-Cherman Homoet, STVS Journaal-