Minister Pengel om de tafel met ondernemers Ringweg

20 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 19 augustus 2018- Minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport & Communicatie heeft afgelopen week een goed gesprek gevoerd met ondernemers en enkele buurtbewoners van de Ringweg. De delegatie uitte eerder bezorgdheid over onder andere de afname van hun inkomen. Zij gaven aan dat dat te merken is vanaf de Ringweg aan de noordelijke en de zuidelijke kant een eenrichtingsweg is geworden op 28 januari 2018.

Volgens de bewindsman zijn er verschillende zaken aangehaald. Het gaat onder andere om de verkeerscirculatie en –verwerking van het verkeer aan de Ringweg. Voor nu is de situatie dat als men op de zuidelijke Ringweg komt vanuit de Gonggrijpstraat of de Prinsessestraat men verplicht is om rechts af te slaan. In geval men wilt komen op de Johannes Vermeerstraat is men dan verplicht een omweg te maken om hun bestemming te bereiken. Gelet op deze situatie zullen alle partijen nagaan als het weer naar het oud systeem kan. De bewindsman zegt verder dat er samen naar verschillende alternatieven gekeken zal worden zodat alle partijen tevreden zijn.

Minister Pengel benadrukt wel dat het terugdraaien van een eenrichtingsweg naar een dubbele rijbaan gevolgen als onveilige verkeerssituaties kan hebben op verschillende kruisingen. Dat was in het verleden ook het geval waarbij er veel sprake was van verkeersongevallen. De wegen werden tot eenrichtingswegen gemaakt zodat het verkeer beter kon doorstromen. Dit besluit werd genomen na een analyse van het verkeer in overleg met de verkeerspolitie om de vele opstoppingen en verkeersongevallen te voorkomen. Partijen komen na drie weken weer bij elkaar.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van OWT&C-