Nieuwe fungerende griffiers beëdigd

2 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 2 augustus 2018- De Griffie der Kantongerechten is drie fungerende Griffiers rijker geworden. Het drietal is gisteren door Kantonrechter Anandkoemar Charan beëdigd. De zittende substituut– griffier van de Griffie der Kantongerechten Sudesh Simbhoedatpanday, heeft hen de eedformules voorgehouden.

De taken waarmee de kersverse griffiers Balgobind Kaveeta, Akaamba Vanessa en Jhagroe Anwar belast zullen worden, zijn door meester Charan ten overstaan van de aanwezigen benadrukt. De Griffiers hebben een veel omvattende taak. Zo moeten zij bijstand verlenen aan de rechters, notuleren en juridische relevante feiten selecteren tot het inrichten van de administratie. Daarnaast het beheren van het archief alsook het goed voorbereiden van dossiers voor een zitting. Daarom is de geheimhoudingsplicht van zeer groot belang.

De griffiers moeten zich niet schuldig maken aan het accepteren van giften in de relatie tot het werk om iets te bespoedigen. De griffiers moeten geen zaken openbaren aan derden. “Het is horen, zien en zwijgen”, benadrukte Mr. Charan.

Het werk voor een Griffier is niet weinig te noemen. De beëdigden kennen de klappen van de zweep doordat zij eerst stage hebben gelopen en zijn goed bevonden. Na de eedformules en taken te hebben voorgehouden aan de nieuw bakken Griffiers mochten zij hun felicitaties in ontvangst nemen.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van Justitie en Politie-