Ordening Bigi Pan

28 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 28 augustus 2018- Het Bigi Pan gebied in Nickerie wordt vooralsnog geëxploiteerd zonder een vergunning. In het gebied worden diverse activiteiten ontplooid, van visserij tot toerisme activiteiten. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) vindt het nu de hoogste tijd om ordening in het geheel te brengen. Er is zaterdag een eerste stap gedaan daartoe gedaan door middel van een discussiesessie in Nickerie, met belanghebbenden.

Nesseley Louisville, onderdirecteur Bosbeheer bij RGB zegt dat de ordening middels het verlenen van een vergunning belangrijk is, omdat het ministerie verantwoordelijk is om de ecologische balans in stand te houden tussen enerzijds de economische activiteiten en anderzijds de waarde van het gebied.

Minister Roline Samsoedien van RGB, die ook aanwezig was tijdens de discussiesessie, is van mening dat met de ordening ook het aspect controle bij moet komen. Zij verzekert dat niets aan het toeval wordt overgelaten en dat de controle uitgevoerd zal worden door de jachtopzieners van het ministerie, samen met de politie en de bestuursdienst van Nickerie.

Intussen hebben vier commerciële instanties en twee individuelen die al heel lang een buitenverblijf hebben in het gebied, hun aanvraag voor een vergunning ingediend. Tijdens de discussiesessie zijn andere actoren in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de ordening en voorstellen aan te dragen die meegenomen kunnen worden om alles zo goed mogelijk uit te werken.

Er zullen meerdere sessies volgen en het is de bedoeling dat iedere instantie die een bijdrage kan leveren, die ondersteuning biedt aan RGB. Dit project zal in public private partnership uitgeoefend worden, wat betekent dat er een win-win situatie moet zijn voor iedereen.

-Ashna Phoelsingh/ bronnen: ministerie RGB & NII-