Resultaten System Health Accounts 2016

27 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 25 augustus 2018- De resultaten van System Health Accounts 2016 (SHA 2016) zijn gepresenteerd door het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de United States Agency for International Development (USAID) en het door de USAID gefinancierde Health Finance and Govemance Project.

Het doel is om een overzicht te geven van het proces en de belangrijkste bevindingen van de SHA 2016 voor Suriname en de implicaties daarvan voor financiering van de gezondheidszorg, inclusief de financiering van HIV, malaria en tuberculose.

De studie is uitgevoerd onder toezicht van een stuurgroep bestaande uit leden van onder andere de ministeries van Volksgezondheid en Financiën, het Staats Ziekenfonds en de Nationale Assemblée.

Suriname heeft gebruik gemaakt van het System of Health Accounts 2011 framework. Dat is een internationaal geaccepteerd raamwerk voor het volgen van de hoeveelheid en de stroom van financiële bronnen binnen het gezondheidssysteem in een bepaalde periode. De Suriname Health Accounts 2016 bevat ook een focus op uitgaven voor HlV-respons.

De Health Accounts-studie verdeelt de uitgaven voor gezondheidszorg en biedt informatie over:
• De bronnen van financiering door de gezondheidszorg (inclusief de overheid, werkgevers, donoren en huishoudens);
• De financiële regelingen waarmee middelen worden beheerd;
• De begunstigden van deze middelen;
• De gezondheidsproducten en -diensten die worden gekocht.

De resultaten van het SHA 2016 biedt een nuttig bewijsmateriaal voor beleidsmakers om belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot:
• Het mobiliseren van middelen voor gezondheid, in het bijzonder voor duurzame financiering van ziektegebieden zoals HIV;
• Het poolen en beheren van gezondheidsbronnen;
• Hoe middelen worden toegewezen, om de beste resultaten voor de bevolking van Suriname te bereiken.

In een vervolg bericht worden de resultaten prijsgegeven aan de samenleving.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van Volksgezondheid-