SAMAP Project Stakeholder Group geïnstalleerd

27 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 26 augustus 2018- In het kader van het project ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP) is de Project Stakeholder Group (PSG) geïnstalleerd. Daarin hebben zitting vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Volksgezondheid, Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) en Regionale Ontwikkeling (RO), de private sector, Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en landbouworganisaties uit verschillende districten.

De PSG zal nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het project met een adviserende rol naar het implementatie team toe. Voor een duur van vier jaar wordt het project SAMAP uitgevoerd om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de exportmarkt.

De nadruk zal gelegd worden op fruit en groente, niet-van-hout bosproducten en de verwerking van wortelgewassen door gemeenschappen in het binnenland. Er zal gewerkt worden met minstens 1.000 kleinschalige landbouwers, waarvan tenminste 30% vrouwen. Verder worden 100 landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven ondersteund bij het verbeteren van hun markttoegang door het realiseren van kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie. Ook worden tenminste 15 landbouwbedrijven ondersteund bij het krijgen van bankleningen.

De Europese Unie (EU) financiert SAMAP voor een bedrag van 12.8 miljoen Euro en wordt in samenwerking uitgevoerd met de Voedsel- en Landbouworganisatie, FAO.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van LVV-