Telesur vraagt gemeenschap om juiste procedures te volgen bij graafwerkzaamheden

6 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 6 augustus 2018– Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur is in de afgelopen periode meermaals geconfronteerd met onderbrekingen in zijn dienstverlening. Dit als gevolg van schade door derden aangericht aan zijn infrastructuur.

Het bedrijf roept particulieren alsook bedrijven op, om indien er graafwerkzaamheden op of langs de openbare weg uitgevoerd moeten worden, de procedures en richtlijnen in acht te nemen. Daarvoor zijn onder meer een vergunning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alsook overlegtekeningen van de nutsbedrijven (EBS, SWM en Telesur) vereist. De tekeningen mogen gemaild worden naar [email protected].

Bij de uitvoering van werkzaamheden is alertheid geboden. Naleving van de procedures alsook de medewerking vanuit de gemeenschap, stelt Telesur zeer op prijs.
Voor eventuele storingen mag de klant van Telesur bellen naar 107

-Telesur-