Wegenbelasting per 2019 in Suriname

29 August 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 augustus 2018- Met 28 stemmen vóór en 9 tegen heeft De Nationale Assemblée de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting, dinsdagavond goedgekeurd. Met de aanname is het verboden om zich op de weg te begeven met een rij- en voertuig waarover er geen of te weinig belasting is betaald.

De Staat heeft de verplichting om te zorgen voor begaanbare wegen, maar krijgt niet de nodige bijdrage van de gebruikers. Daarin zal nu verandering komen. Alle gebruikers van de weg zullen deze belasting betalen.
Heractivering van deze belasting moet gezien worden in het kader van voornemens van de overheid om inkomsten te genereren. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat de inkomsten van de Staat zullen toenemen.

De belasting bedraagt voor een kalenderjaar:
a. Voor een rij- en voertuig op meer dan twee wielen, ingericht voor personenvervoer en wel voor het vervoer van niet meer dan tien personen, de bestuurder daaronder begrepen:
– indien het eigen gewicht niet meer bedraagt dan 800 kg (serie P1): SRD 75
– indien het eigen gewicht meer dan 800 kg doch niet meer dan 1.200 kg (serie P2) bedraagt: SRD 120
– indien het eigen gewicht meer dan 1.200 kg doch niet meer dan 1.600 kg (serie P3) bedraagt: SRD 520
– indien het eigen gewicht meer dan 1.600 kg doch niet meer dan 2.000 kg (serie P4) bedraagt: SRD 885
– indien het eigen gewicht meer dan 2.000 kg (serie P5) bedraagt: SRD 1.500

b. Voor een rij- en voertuig op meer dan twee wielen, ingericht voor personenvervoer en wel voor het vervoer van meer dan tien personen, de bestuurder daaronder begrepen:
– indien het aantal zitplaatsen meer dan tien doch niet meer dan twintig (serie B1) bedraagt: SRD 730
– indien het aantal zitplaatsen meer dan twintig doch niet meer dan dertig (serie B2) bedraagt: SRD 875
-indien het aantal zitplaatsen meer dan dertig (serie B3) bedraagt: SRD 1.020.

Voor een rij- en voertuig ingericht voor goederenvervoer variëren de bedragen tussen de SRD 465 (V1), SRD 560 (V2), SRD 705 (V3), SRD 1.310 (V4), SRD 1.655 (V5) en SRD 4.390 (V17).

De heffing van deze vorm van belasting is in het jaar 2000 om diverse redenen door de toenmalige regering voor onbepaalde tijd vervallen verklaard. Overwegingen die hiertoe hebben geleid zijn de hoge aanmaakkosten van belastingkentekens en de administratieve werkzaamheden rond de aanmaak en verhoop hiervan.

-Ashna Phoelsingh/ bronnen: DNA/ Starnieuws-