Bewoners Wanica krijgen grondpapieren in handen

10 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 9 september 2018- Aan bewoners van Wanica heeft minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ruim 750 bereidverklaringen, toewijzingsbeschikkingen en grondoverdrachten uitgereikt.

Volgens de bewindsvrouw wordt er nu harder gewerkt om de achterstanden die er zijn, in te lopen. In anderhalf jaar tijd is het de derde keer dat het ministerie grondpapieren aan de bewoners van Wanica heeft overhandigd. Alle aanvragen van Surinamers worden serieus in behandeling genomen, stelde minister Samsoedin bij de uitreiking. Er zijn nog meer aanvragen voor Wanica die afgehandeld moeten worden. Volgens planning van het ministerie worden in oktober weer grondpapieren uitgereikt.

Behalve bouwkavels zijn er ook landbouw- en tuinbouwkavels verstrekt. Dit draagt volgens minister Samsoedin bij aan de ontwikkeling van Suriname. Zij deed het verzoek aan de bewoners om hun grond niet te verkopen maar er zelf iets nuttigs mee te doen. Degenen die hun documenten in ontvangst hebben genomen zijn opgeroepen de nodige zaken in orde te maken. Ook waarschuwde de bewindsvrouw de mensen zich niet te laten misleiden door anderen die menen grondpapieren in orde te kunnen maken. Alleen de minister van RGB is bevoegd beschikkingen te ondertekenen.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van RGB-