DNA in reces

2 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 2 september 2018- Vanaf 1 september is het parlement met een maand reces. Dit betekent dat er gedurende deze periode niet wordt vergaderd. Er is geen sprake van vakantie, maar slechts een periode waarin De Nationale Assemblée niet of zo min mogelijk vergadert.

Verder is deze periode ook bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de Jaarrede van president Desiré Bouterse, die dit jaar op vrijdag 28 september plaatsvindt. Op dinsdag 25 september komt het parlement in huishoudelijke vergadering weer bijeen. Ook de toelating van het lid dat in de plaats komt van de gewezen parlementariër Frederik Finisie kan mogelijk in die week plaatsvinden.

Op de laatste vergaderdag voor het reces, is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet Verdovende Middelen, met 35 stemmen voor en een tegen, goedegekeurd. Ook het akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de regering van Suriname en de regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied, is de hamer gepasseerd.

-Ashna Phoelsingh/ bron: dna.sr-