RO krijgt updates over lopende projecten Alcoa Foundation

10 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 september 2018- De Alcoa Foundation opereert zelfstandig en ondersteunt graag projecten en programma’s die op een duurzame manier de leefomstandigheden van de gemeenschappen verbetert in landen en plaatsen waar Alcoa actief is of is geweest.

Met het oog daarop wordt op twee kerngebieden geïnvesteerd:
1. Bevorderen van de preventie van en veerkracht tegen klimaatverandering door menselijke activiteiten; 2. herstel en behoud van biodiversiteit.

Rosa M. Garcia Pineiro (Alcoa Sustainability Vice-president en President Alcoa Foundation) heeft vorige week een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Ze werd vergezeld van Suralco-directeur Ruben Halfhuid. Het doel van het bezoek was om het ministerie te informeren over de activiteiten van Alcoa Foundation in Suriname.

Nu worden vier grote projecten in Suriname uitgevoerd vanuit de beschikbare fondsen, te weten:

1. Mobiele bibliotheek (CCS);
2. 2. Onderhoud te Peperpot in Commewijne (gemeenschapsproject);
3. 3. Assistentie op het gebied van duurzame landbouw in samenwerking met de Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) in Marowijne;
4. 4. Programma “Teach the Teachers” voor docenten van de Vanguard Community College in Suriname.
Er is een bezoek gebracht aan de Inheemse gemeenschap van Alfonsdorp. Het doel daarvan is om ondersteuning te bieden aan een project van drie tot vijf jaren om de economische ontwikkeling ter plaatse te verbeteren. In dat kader zullen er ook trainingen worden verzorgd hoe op een duurzame manier gebruik kan worden gemaakt van het land.

De bewindsman heeft de delegatie ingelicht over het beleid van het ministerie in het algemeen en over de specifieke inspanningen om de kwaliteit van het leven van gemeenschappen in het binnenland duurzaam te verbeteren. Op vragen van Pineiro verstrekte hij informatie over de vorderingen die Suriname maakt in het vinden van een definitieve oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk van Inheemsen en tribale volken. Hij bood ook aan om eventueel in zee te gaan met de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) en de Stichting Nyun Combe die gelijkgerichte doelen hebben, namelijk duurzame ontwikkeling van gemeenschappen in het binnenland.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van RO-