SLM directie weerspreekt uitlatingen bondsvoorzitter

10 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 september 2018- De directie en Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. hebben met verbazing kennis genomen van uitlatingen gedaan door bondsvoorzitter Robby Maaijen, op een vorige week belegde persconferentie.

Vooral de bewering dat president-commissaris, Jimmy Rosheuvel, na zijn aantreden zou hebben aangegeven dat hij de opdracht heeft om de SLM te sluiten, is een pertinente leugen. Juist het tegendeel is waar: de president-commissaris heeft gezegd dat hij het mandaat heeft gekregen om al het noodzakelijke te doen om het bedrijf binnen 2 tot 3 jaar weer gezond en winstgevend te maken. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet.

De SLM en haar dochterbedrijven ervaren de gevolgen van onjuiste en ondoordachte beslissingen uit het verleden, waardoor het bedrijf in zwaar weer is terecht gekomen. Om het tij te keren, moeten ingrijpende en pijnlijke maatregelen getroffen worden. Het sluiten van het al jarenlang verlieslatende Residence Inn te Paramaribo is daar een voorbeeld van. Overigens, medewerkers van het hotelbedrijf zijn in goed overleg akkoord gegaan met de aan hen aangeboden afkoopregeling. Alle berichten die het tegendeel beweren zijn pertinent onjuist en geven een verkeerd en vertroebeld beeld, benadrukt de directive en de RvC in een vandaag uitgegeven communique.

De opmerking, als zou het bedrijf van de dochter van een RvC-lid, ICT-opdrachten zijn gegund, worden gekwalificeerd als volkomen ongefundeerd en uit de duim gezogen. Ook de beschuldiging dat de leiding van het bedrijf zich bezig zou houden met vriendjespolitiek, raakt kant noch wal. Uitlatingen als zou de SLM sluiten, schaden het bedrijf en brengen de bedrijfsvoering en daarmee ook de werkgelegenheid van de medewerkers in gevaar.

De directie belegt morgen een persconferentie om breedvoerig in te gaan op deze en andere door de vakbonds-voorzitter aangehaalde kwesties.

-Ashna Phoelsingh/ bron: SLM-