Suriname krijgt B- beoordeling van Fitch Ratings

6 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 5 september 2018- In een onlangs uitgegeven rapport stelt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings, dat Suriname succesvolle stappen vooruit heeft gemaakt. Juiste beslissingen op fiscaal gebied zouden hebben geleid naar een solide economisch herstel. Zo meldt het ministerie van Financiën in een persbericht.

Onomstotelijk is stabiliteit een realiteit. Fitch Ratings rapporteert dat de inflatie in maart, jaar op jaar daalde tot 8,6%, na een gemiddelde van 22% in 2017 en 55% in 2016, en het kredietbeoordelaar verwacht dat de inflatie eind 2018 jaar op jaar zal teruglopen tot 7%. Het Algemene Bureau voor de Statistiek heeft recentelijk meer inflatiecijfers vrijgegeven voor april tot en met juni, waaruit blijkt dat de inflatie verder afneemt.

Terwijl Fitch Ratings Suriname nu beoordeelt met een B-, komt het volgend niveau (B) steeds dichterbij, staat verder in het persbericht. De menselijke ontwikkelingsindex van Suriname bereikte 48,1%, wat 7,5% meer is dan de B-mediaan (40,6%). Bovendien is het Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking in Suriname (USD 6.302) bijna het dubbele van de B-mediaan (USD 3.485).

Fitch Ratings verwacht dat het overheidstekort van Suriname, volgens het GFS MODEL, geleidelijk aan zal terugvallen van 7,9% van het BBP in 2017 tot 6,1% in 2018 tot 5,4% in 2020, aangedreven door sterkere olie- en goudexporten. En, mede door het gevoerd regeringsbeleid wordt een gemiddelde reële groei van 1,8% in 2019-2020, voorspeld.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van Financiën-