Suriname sluit kwestie uitspraken minister Stef af; aangehouden geldzendingen prioriteit

18 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 september 2018- Suriname heeft via diplomatieke kanalen demarches ondernomen om de gewraakte uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Stef Blok, ongedaan te maken. Hierover zijn verschillende diplomatieke nota’s uitgewisseld.

Er kan nu worden vastgesteld dat de Surinaamse Regering de zaak als afgehandeld beschouwd en over gaat tot de orde van de dag, met als belangrijke aangelegenheid het vrijgeven van de vastgehouden geldzending van de Centrale Bank van Suriname.

Deze aangelegenheid zal de hoogste prioriteit behouden bij elke eventuele toekomstige bespreking met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van BuZa-