Werkgroep moet toezien op duurzaam bosbeheer in dorpsgemeenschappen

10 September 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 9 september 2018- De ministeries van Regionale Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer gaan samenwerken aan duurzaam bosbeheer binnen voornamelijk de dorpsgemeenschappen.

Op initiatief van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) hebben partijen nauw overleg gevoerd, waarbij is besloten om een werkgroep in te stellen voor samenwerking op het gebied van gemeenschapsbossen en houtkapvergunningen.

De werkgroep bestaat uit beleidsmedewerkers van de SBB enerzijds en anderzijds beleidsmedewerkers van de directoraten Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland en Duurzame Ontwikkeling Inheemsen.

Voor het realiseren van structurele oplossingen zullen partijen op elke laatste donderdag van de maand bijeenkomen om de knelpunten binnen de gemeenschapsbossen en houtkapvergunningen te bespreken en waar nodig advies uitbrengen.

-Ashna Phoelsingh/ bron: Nationaal Informatie Instutuut-