Commissie gaat aan de slag met herstructurering AZP

20 October 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 september 2018- De Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo is een feit en gaat aan de slag voor een periode van een jaar, ingaande 15 augustus 2018. Ministerie Antoine Elias van Volksgezondheid heeft vandaag officieel goedkeuring daaraan gegeven met de installatie van de commissie.

Het AZP zit al enkele jaren in een transformatieproces, waarbij verzelfstandiging het hoofddoel is. In dat kader achtte de minister het noodzakelijk een Commissie Herstructurering in te stellen, waarbij de voornaamste taken niet alleen bestaan uit het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces, maar ook de uitwerking van een tijdspad voor de implementatie.

De leden die zitting hebben in de commissie zijn mr. Ingrid Jardim als voorzitter, mr. Minouche Bromet (lid), Lloyd Vianen (lid), Lloyd Pool (lid) en Bernhard Abia (lid). De commissie zal op korte termijn met nog twee leden worden versterkt, waarvan een voordracht vanuit de Bond van Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo zal plaatsvinden en de tweede kandidaat zal worden voorgedragen door de medische staf van het ziekenhuis.

-Ashna Phoelsingh/ bronnen: ministerie van Volksgezondheid/ AZP-