Orde en rust in Marowijne gebied prioriteit regering

27 October 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 26 oktober 2018- Het is van groot belang voor de regering om de orde en rust te garanderen in het Marowijne gebied. De afgelopen weken hebben de beleidsmakers zich gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijne rivier, als gevolg van acties van de Franse Gendarmerie.

Intussen is er ook een ontmoeting geweest tussen minister Yldiz Pollack- Beighle en de Franse Ambassadeur Antoine Joly. Tijdens dit gesprek heeft de minister verwezen naar de positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie en dat de eerder genoemde acties geen bijdrage daaraan leveren.

De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking. Evenwel is gewezen op de onvrede die bestaat over de manier waarop is opgetreden door de Franse Gendarmerie.

Er is overeengekomen om op zeer korte termijn een onderhoud te hebben tussen de Surinaamse en de Franse zijde, over onder andere de grenslijn van de rivier.

-Ashna Phoelsingh & Kishan Jalimsing/ bron: ministerie van BuZa-