Stichting Lobi Health Center staat stil bij sexuele reproductieve gezondheidszorg tijdens Pride Month

30 October 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 30 oktober 2018- Stichting Lobi Health Center en de jongerengroep Youth Advocacy Movement Suriname (YAM Suriname) houden zich bezig met seksuele reproductieve gezondheidszorg en rechten en staan daarbij stil tijdens bij de Pride Month.
Vooral als het gaat om het effect dat gendernormen en heteronormativiteit hebben op de samenleving.

Sinds oktober 2011 wordt jaarlijks in oktober stilgestaan bij de identiteit en rechten van Lesbiennes, Homo-, Biseksuelen, Transgenders en anderen (LHBT+).
Stichting Lobi is trots op de Surinaamse burgers, bedrijven en organisaties die achter gelijkheid en acceptatie staan. Maar er is een kloof tussen woord en werkelijkheid, constateert Stichting Lobi.

Kloof tussen gelijkheid en acceptatie
Heteronormativiteit is de maatschappelijk genormaliseerde en geïnstitutionaliseerde overtuiging of aanname dat heteroseksualiteit de standaard en/of de natuurlijke toestand van de mens is. Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rollenpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Volgens die normen bezitten enkel mannen mannelijkheid en vrouwen vrouwelijkheid, de verwachting is dat vrouwen op mannen vallen en mannen seksueel worden aangetrokken tot vrouwen. Andere geaardheden worden in deze context gezien als afwijkend. Mannen en vrouwen worden geacht en gedwongen te voldoen aan een ideaalbeeld van gender en heteroseksualiteit. Die normalisering en institutionalisering zou op allerlei vlakken in de maatschappij voorkomen, zoals in wetgeving, beleid, media, opvoeding en scholing. Jongens mogen niet huilen; alleen meisjes spelen met poppen; vrouwen zijn afhankelijk van mannen; een man kan niet zorgen voor kinderen; seks is gericht op voortplanting; het gezin bestaat uit vader moeder en kinderen; ervanuit gaan dat iedereen hetero is; affectie tussen mensen van hetzelfde geslacht niet “normaal” en of opdringerig is. Uit een opiniepeiling van 2010, uitgevoerd door Vanderbilt University, bleek dat 20,3% van de Surinaamse bevolking homohuwelijk steunde.

Gezondheid
In mei 2015 publiceerde een sociaal netwerk “Gay Romeo”, zijn eerste Gay Happiness Index (GHI). Homomannen uit meer dan 120 landen werden gevraagd naar hun mening over de visie van de samenleving op homoseksualiteit, hoe ervaren zij de manier waarop zij door andere mensen worden behandeld en hoe tevreden zij zijn met hun leven. Suriname stond op de 46e plaats met een score van 48. Nog te veel Surinamers denken negatief over homoseksualiteit of hebben moeite met het idee dat hun kind een relatie zou krijgen met iemand van hetzelfde geslacht. Een gebrek aan acceptatie van ouders, familie, vrienden en de samenleving kan voor een verhoogde stressbeleving zorgen met gevolg op meer kans op gezondheidsproblemen, zoals psychische klachten, middelenmisbruik, suïcidaal gedrag en onveilige seks. Uit het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Public Health 2012 blijkt dat LHBT+ jongeren die gepest worden op school vaker denken aan zelfmoord en ook vaker een zelfmoordpoging doen dan LHBT+ jongeren die níet met pesterijen te kampen hebben. Veel van de betrokken jongeren geven ook aan een negatieve zelfbeeld te hebben. Ze hebben het gevoel dat ze hun hele leven niet zullen worden geaccepteerd. Psychische problemen onder LHBT+ personen is te wijten aan de negatieve maatschappelijke houding ten opzichte van zij die niet als “normaal” worden gezien.

Wetgeving
Wereldwijd hebben landen in Europa, Azië en de Amerika’s waaronder Brazilië, Colombia, Mexico, Argentinië, Uruguay, Chili, Costa Rica, Trinidad & Tobago en Guyana meer aandacht voor geïnstitutionaliseerde ongelijkheden en ongelijke koloniale wetgevingen afgeschaft. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat Suriname heeft geratificeerd bespreekt rechten als die op leven, gelijkheid, bescherming van privacy en vrijwaring van discriminatie voor een ieder. De Surinaamse grondwet zegt dat allen gelijke aanspraak hebben op bescherming van persoon en goederen, dat niemand op enige status mag worden gediscrimineerd of worden onderworpen aan vernederende of onmenselijke behandeling. Sinds 2015 is seksuele geaardheid een grond voor discriminatieklachten, overtreding van deze wet kan resulteren in een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een boete. Ondanks de beschermende nationale en internationale wetgeving, wordt er nog steeds gediscrimineerd.

Maatschappelijke acceptatie
Volgens Stichting Lobi Health Center kan bij acceptatie van en rechtvaardigheid voor een ieder leiden tot een gezondere samenleving. Er moet meer gedaan worden als het gaat om discriminatie bestrijding. Voorbeelden zijn vervolging van aangiften tegen discriminatie en gelijke wetgeving m.b.t. discrimintaie op de arbeidsmarkt,sociale voorzieningen en rechten bij het leveren van goederen en diensten. Met de Universele rechten van de Mens biedt Stichting Lobi en de Youth Advocacy Movement Suriname haar diensten gericht op het bieden van seksuele reproductieve gezondheidsdiensten; de rechten, het bewustzijnsgedachte van seksualiteits- en gendereducatie.

-verslag: Xaviera L. Arnhem, Camjo STVS-