Werkzaamheden nieuwe Highway in volle gang

28 October 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 28 oktober 2018- De bouw van een nieuwe highway vanuit de Afobakaweg naar de JF Kennedyweg wordt door Dalian uitgevoerd. ACE consultancy heeft de directie voering. De werkzaamheden zijn in november 2017 gestart. Deze weg wordt een belangrijke ontsluitingsweg voor de districten Para, Brokopondo en Paramaribo

Er wordt volop gewerkt en de werkzaamheden verlopen goed, zegt Awinash Dewoe, waarnemend onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken van OWT&C. De streefdatum voor oplevering is november 2020.

De weg is ongeveer 9.6 kilometer lang en heeft 2 aparte rijstroken. Elke rijstrook is 7.6 meter breed. Er zal sprake zijn van eenrichtingsverkeer. Momenteel is men bezig met de fundering van de weg. De gesteldheid van de bodem, waarover de weg komt is niet overal hetzelfde. Op bepaalde plekken is er sprake van zowel een zandbodem, een kleibodem alsook een slappe kleibodem. Waar de slappe kleibodem voorkomt wordt 3 á 4 meter weggegraven om deze daarna te voorzien van het nodige materiaal, dat sterk genoeg is om als onderlaag te dienen voor het asfalt dat erop komt te liggen. Ook de ontwateringsvoorzieningen zijn daarbij meegenomen. Er worden duikers geplaatst op diverse locaties.

Verder komt er een brug over de Parakreek. Het ministerie is bezig met de nutsbedrijven om na te gaan als de waterleidingbuizen en verlichting gelijk geplaatst kunnen worden.

-Ashna Phoelsingh/ bron: ministerie van OWT&C-