BARI+ voor vrouwen, mannen en koppels

10 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 10 november 2018 – In augustus 2017 startte S!UMA: Women & Girls Empowerment Network, ondersteund door Yu-Sin taekwondoschool, met een reeks gratis Weerbaarheidsworkshops onder het motto: BARI (Be Aware of Rape & Incest) voor meisjes. Tijdens de uitvoering van het project bleek steeds weer de grote interesse van volwassen vrouwen. Die werden ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Na evaluatie en voor de effectiviteit van het programma is besloten het project te verruimen.
BARI+ is speciaal ontwikkeld voor vrouwen ( vanaf 21+) die willen leren om hun weerbaarheid te vergroten en de kneepjes van communicatie binnen liefdesrelaties willen aanleren. Nu worden ook mannen en koppels in de gelegenheid gesteld om deel te nemen.
De training bestaat uit twee in elkaar overlopende activiteiten, namelijk een communicatietraining voor vrouwen, mannen en koppels en een zelfverdedigingsworkshop voor vrouwen.
De Weerbaarheidstraining wordt georganiseerd door S!UMA met ondersteuning van het Algemeen Bureau voor Maatschappelijke Hulpverlening en Taekwondo-school Yu-Sin.
De onderwerpen die o.a. aan de orde komen, zijn: zelfbewustzijn, lichaamstaal, zelfreflectie, zelfvertrouwen, stevig in je schoenen staan, oogcontact en grenzen stellen en omgaan met druk, pijnpunten in relaties, verbale en non-verbale communicatie, luisteren naar elkaar en begrijpen wat de ander bedoelt, omgaan met ruzie en conflict en compromissen sluiten.
Doelen
Het primaire doel van deze cursus is vergroting van de weerbaarheid van de deelnemende vrouwen. Door een combinatie van fysieke en mentale oefeningen leren ze om hun grenzen beter te (h)erkennen, voelen en stellen. De deelnemers krijgen informatie en strategieën aangereikt zodat zij grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en (seksueel) geweld eerder herkennen en weten welke stappen zij kunnen nemen om dit te stoppen.
Daarnaast wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, eigenwaarde en zelfrespect, en aan de bereidheid tot mentaal, verbaal en fysiek verzet wanneer iemand op basis van ongelijkwaardigheid en disrespect contact zoekt. Voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met agressie en/of geweld, kan de cursus gezien worden als een vorm van secundaire preventie. Het taboe op het praten over geweld en mishandeling wordt doorbroken.
Als deze vrouwen kinderen hebben of nog zullen krijgen, kan de cursus ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de transgenerationele overdracht van geweld. Kinderen die opgroeien in een gezin waarin huiselijk geweld speelt, hebben namelijk driemaal zoveel kans om later zelf een gewelddadige relatie te krijgen.
In de workshop wordt ook aandacht besteed aan het leren begrijpen van de “cultuur” van jezelf en je partner, reactiepatronen van elkaar te leren plaatsen om daarna samen te kijken wat veranderbaar is en wat niet. Er zijn zoveel tegenstellingen die problemen kunnen opleveren: de vrouw wil praten, de man wil rust. De vrouw wil dingen samen doen, de man wil juist dingen alleen doen.

Communicatietraining in relaties
Zaterdag 24 november
Doelgroep: Vrouwen
Locatie: Het Blindencentrum. Dr. Sophie Redmonstraat 167
Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Kosten: SRD 90,-. p/p

Zaterdag 8 december
Doelgroep: Mannen
Locatie: Het Blindencentrum. Dr. Sophie Redmonstraat 167
Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Kosten: SRD 90,-. p/p

Zaterdag 8 december
Doelgroep: Koppels
Locatie: Het Blindencentrum. Dr. Sophie Redmonstraat 167
Tijd: 11.30 – 13.30 uur
Kosten: SRD 150,-. Per koppel

Zelfverdedigingsworkshop voor vrouwen vanaf 21 jaar
Zaterdag 24 november
Locatie: Het Blindencentrum. Dr. Sophie Redmonstraat 167
Tijd: 11.30 – 13.30 uur
Kosten: SRD 25,- p/p

-S!UMA/Jennifer Snijders-