Bericht RUBiS binnenkort nieuwe brandstofleverancier

23 November 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 23 november 2018 – RUBiS West Indies Limited, zal binnenkort een nieuwe brandstofleverancier zijn in Suriname. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme heeft op woensdag 21 november 2018 mevrouw Angelique Tjang-A-Sjin, financieel beheerder van RUBiS ontvangen voor een uiteenzetting van dit bedrijf. Tijdens het gesprek heeft Tjang-A-Sjin aangegeven, dat er thans een terminal wordt gebouwd, waarbij er 3 opslagtanks worden opgezet voor diesel en unleaded. RUBiS heeft een investering van ruim USS 15.000 gedaan. Het voorlopig personeel bestaat uit zeven personen.
Minister Tsang juicht elke speler op de markt toe en sprak de hoop uit, dat dit bedrijf de brandstofprijzen laag kan houden. Volgens RUBiS is dat wel mogelijk daar de vrachtkosten minder zullen zijn, omdat dit bedrijf zelf over schepen beschikt. Er zijn wel enkele knelpunten waarmee RUBiS is geconfronteerd, maar de bewindsman heeft toegezegd deze verder te zullen bespreken, om zo de nodige oplossing daarin te brengen.
Het ministerie van HI&T juicht het toe dat er een nieuwe speler op de markt komt en zal erop toezien dat middels eerlijke concurrentie de prijzen voor brandstof, beheersbaar blijven voor de Surinaamse gemeenschap.

-Bron: Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme-